Standerstrygning d. 26/10-14 kl. 13.00

Standerstrygning i Flensborg Roklub

Søndag d. 26.10.2014 kl. 13.00 markerer vi efterårets komme og sæsonens afslutning!

 

Program for eftermiddagen:

13.00: Vi gør bådene klar

13.30: Sæsonens sidste fælles tur på vandet

15.30: Standeren stryges 

- Derefter kaffe og kage

 

Giv gerne besked til Rigmor (04602 957698) eller på rke@skoleforeningen.de hvis du/I tager en kage/boller/andet lækkert med til kaffen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Træningstider

Under menupunktet 'Aktiviteter' kan du se en samlet oversigt over aktuelle træningstider for sæson 2014.

Særskilte ture og arrangementer for kajak i efteråret

Der er nu undermenupunktet 'Planlagte ture' for kajak indsat overigt over specielle arrangementer i efteråret for kajakfolket.

Rospinningsuddannelse

Vær med til at gøre rospinning en attraktiv motionsform i Flensborg Roklub.

 

Dansk Forening for Rosport (DFfR) tilbyder netop nu roklubber mulighed for et spændende forløb, hvor man kan være med til at opbygge interessen for rospinning i ens egen klub, samtidig med at man får en rospinningsuddannelse.

 

Katrine Schwarz fra DFfR skriver følgende:

"Rospinning er en stor succes i landets roklubber. Både store og små klubber har haft gavn af DFfRs tilbud om igangsætning og udvikling af rospinning i klubben. Selv klubber med kun 4 ergometre har slået sig på rospinningbølgen og oplevet medlemsfremgang. Det er plads til alle!
DFfR arbejde på at afholde et rospinningkursus i det Synnejyske somt ronetværk Syd. Vi har godt 6 tilmeldinger og mangler yderlige 6 kursister til holdet. Derfor har vi dette tilbud til jer: Få gratis hjælp fra DFfR til igangsætning i jeres roklub hen over vinteren. Rospinningspakken består af 2 gratis besøg i jeres klub samt rospinninguddannelsen."

 

Planen for forløbet ser således ud:

Møde 1: En prøve-rospinningtime i jeres klub før kurset, ultimo august eller primo september.
Kursus: Et rospinningkursus inden for fornuftig geografisk afstand og med klubber fra samme ronetværk, medio september.
Møde 2: Et opfølgende klubbesøg, hvor jeres videre arbejde med rospinning planlægges, ultimo september eller primo oktober.

 

Hvis du synes ovenstående tilbud lyder rigtig spændende, så kontakt enten Jørgen Eybye, Uwe Brodersen eller Paul Pedersen.

Husk jævnligt at klikke på opdaterede:planlagte roture

Klik på aktiviteter/roning/planlagte ture

Vi mangler konkurrence interesserede unge til sculler roning(P)

Vil du med til OL i roning?

Vi har fået to splitnye super Singlescullere som skal døbes/ibrugtages

ved kommende standerhejsning søndag 30/3,men vi mangler ungdomsroere mellem 16 og 25 som vil tage udfordringen op.

Er du mellem 16-18-så kan du kontakte Michael Eybye(eller Melanie)"ungdomsafdelingen"-,og er du mellem 18-25+

så kan du kontakte  roledelsen for INFO og indmeldelse.Hvis du klikker på vores Link og igen klik  på Holstebro-så kan du se en inspirerende video om ungdomsroning.Kik ind den 30/3-eller til åbent hus dagen. 

Alternative rotidspunkter

Hej Kære rovenner!

 

Fra April kan vi forvente at Uwe og Rochef Susanne Wolhardt genoptager deres opgave som tovholder/døråbner/instruktører- for de faste roaftener som er

tirsdag og torsdag kl 18.55.

faste roaftener betyder at man bare kan møde op og forvente at der vil være romulighed sammen med dem som nu møder op.Man møder klar og omklædt senest kl 19.Er du 5-10 min forsinket så ring og giv besked så man ikke udrigger "forkerte" både.

Skulle der være nogle som er så heldige,arbejdsmæssigt eller familiemæssigt,at de har mulighed for alternative rotidspunkter.Har mulighed for at tage ud spontant med dgs varsel hvis vejret arter sig(fredag eftermiddag,lørdag eller søndag)-så kan man etablere egen lille kontaktgruppe til ligesindede bare man har en deltager med kortturs styrmandsret og alle deltagere iøvrigt er friroede.

Roere som skulle være interesseret i spontane tilbud om roture udenfor de faste roaftener kan tilslutte sig et sms beskednet pr mobiltelefon som så helst ikke skal være større end 7 personer.

Man sender et rotilbud pr sms til gruppen og alle i gruppen får denne og melder tilbage :kan/kan ikke-og så ser man om der kan blive mindst 3 til en tur.

Paul Pedersen(undertegnede) vil gerne hjælpe med at oprette eet eller flere net-efter behov.I skal så blot sende en sms til undertegnede på mobil +4551254611 og jeg vil registrere jer i den første gruppe.

Vi har allerede små alternative grupper som ror morgenroning og pensionist formiddags roning.Ligeledes kan man  altid kontakte klubbens rochef for at høre om muligheder.

 

Vil Du Prøve Kajakpolo?

Kajakpoloafdelingen starter med åben træning hver onsdag kl.16:00 hvor alle kan komme ned og prøve at spille kajakpolo.